www.suri.ee
Arhiiv
uuem info: www.fennougria.ee

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus (SURI) loodi MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juurde UNESCO ja Avatud Eesti Fondi toetusel 1995. aastal. 1996. aastast alates toimis SURI võrgulehekülg. Infokeskus likvideeriti 2006. aastal. 2007. aastal loodi uus Fenno-Ugria veebiportaal www.fennougria.ee
Allpool leiate arhiveerituna
www.suri.ee materjalid, mida on reeglina viimati uuendatud 2004., 2005. või 2006. aastal. Seetõttu pole arhiivimaterjalide lingid pahatihti kehtivad. Palume vabandust ebamugavuste pärast ning soovitame sel juhul kasutada otsingumootoreid.

Eesti keeles

inglise keeles | vene keeles | soome keeles | muudes keeltes

Ohustatud uurali rahvad. Lühiteatmik. Koostanud Lembit Vaba ja Jüri Viikberg. Toimetanud Andres Heinapuu. Tallinn: SURI, 1995. Trükis ilmumata

Uurali rahvad www.suri.ee-s:
SAMOJEEDI RAHVAD: neenetsid, eenetsid, nganassaanid, sölkupid; UGRI RAHVAD: handid, mansid; PERMI RAHVAD: komid (sürjakomid, permikomid ja iþmakomid), udmurdid; VOLGA RAHVAD: marid (mäemarid, niidumarid, idamarid), Mordvalased (mokðad ja ersad); SAAMID; LÄÄNEMERE (-SOOME) RAHVAD: liivlased, vadjalased, isurid, vepslased, karjalased (päriskarjalased, Aunuse karjalased, lüüdid), Ingeri soomlased, eestlased: setud, võrukesed

Soome-ugri kroonika 1995-2000

Soome-ugri uudised 2006

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteated 2001-2006

Etnofutu. Arhiiv 1998-2002

Fenno-Ugria hõimuklubi. Arhiiv 2001-2007

HÕIMUSIDEMED. Fenno-Ugria 70. aastapäeva album. Tallinn, 1997; trükis ilmumata

Fenno-Ugria Infoleht 1997-2000, 2003-2007 (registriga 1997-2004/1)

INF 2. Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni informatsioonibülletään. Koostaja Arvo Valton, toimetaja Valeri Kalabugin. Tallinn : Virgela, 1996

Soome-ugri kokaraamat / [koostanud Katariina Juhanson]. Tallinn : Perioodika, 1995.

Kudo. Eesti-Mordva Seltsi ajakiri (ersa ja eesti keeles). 1998, nr. 1

SÜNDMUSED

Fenno-Ugria Hõimuklubi 2001-2007

Hõimupäevad 1997-2006; ka üldist hõimupäevadest

Seminar Internet soome-ugri inforuumis. Tallinn, 10. - 13. IV 1997

Suveharja ilo. Soome-ugri laste folkloorifestival Lõuna-Eestis. 6.-9. VII 1999. Kava ja pilte

Põhja-Euraasia põlisvähemuste meediaümarlaud. Tallinn-Jäneda 1.-4. VI 2000

Soome-ugri rahvaste maailmakongressid:
I, Sõktõvkar (Komi Vabariik, Venemaa) 1.–3. detsember, 1992
: Dokumendid, Vastukajad
II, Budapest (Ungari),
17.–19. august 1996: Resolutsioon, Vastukajad
III, Helsingi, (Soome Vabariik),
10.–13. detsember 2000 Resolutsioon, Sektsioonid, Vastukajasid

FOTOGALERII

Näitus "Eestimaa - eile, täna, homme" Komi Rahvusmuuseumis, Sõktõvkaris 28.02.2007

Konsultatiivkomitee koosolek Saranskis, Mordvamaal 2006
Eesti delegatsiooni reis Saranskisse Mordvamaal 29.11-02.12.2006 Konsultatiivkomitee istungile.
Osalejad: Kersti Sepper, Kadri Viires, Tõnu Seilenthal, Mart Nutt, Mart Rannut. Fotod: Kadri Viires

Hõimupäevad 2006
Fotodel on jääduvustatud külalisansamblite esinemised KUKU klubis. Fotod: Jüri Klõsheiko

Lastelaager Marimaal 2006