TORAMA

          Siinpoolse maailmaga hüvasti jättes kutsus mordva kuningas Tjuðtja kokku oma rahva ja sõnas: “Mind ei ole enam teie keskel kaua, aga ma jätan teile oma sarve, torama. See aitab teil rahvast kokku kutsuda, kui teid peaks ähvardama mingi õnnetus.” Ning “Torama” mehed proovivadki hoida mordva muusikakultuuri kadumast, lauldes oma laule.

Mordva pärimusmuusika ansambel “Torama” asutati Mordva Vabariigi Kultuurikolledþi juurde 1990. aastal. Kõik muusikud on sündinud ja üles kasvanud ersa ja mokða külades. Alguses koosnesid rühma kavad oma kodupaiga lauludest, aga nüüd esitavad nad kõigi nelja mordva rahva rühma – ersade, mokðade, ðokðade ja karataide – muusikat tervikuna.

Suur töö tehti ära enne rühma kokkukutsumist. Koguti, kirjeldati ning võeti üles kõigi rahvarühmade pärimust: pulma- ja matusekombeid, ohverdamist, mordva maadlust, vanade muusikariistade valmistamist.

Rühma kavades on näiteid kõigist mordva muusikazhanritest, samuti mõnede kombetalituste ja usunditavandite näiteid. Enamus lauludest ja pillilugudest on igivanad, arhailised, praegu neid tavaelus enam ei esitata. Rühm ei tugine mitte ainult oma välitööle, vaid kasutatakse ka teadlaste Paasoneni, Väisäneni, Lachi, Ðahmatovi, Curppiuse, Surajev-Koroljovi, Danilovi ja teiste kogutud ainest.

“Torama” tahab olla omamoodi muusikamissiooni kandja, ta mitte lihtsalt ei esita muusikat, vaid üritab viia kuulajateni kogu mordva muusikakultuuri põhialuseid, niihästi ühe- kui kolmehäälseid ja heterofoonseid laule kui ka muud.

Rühm koosneb seitsmest püsiesinejast. Kõik nad on mehed vanuses 11 kuni 44 aastat. Mordva rahvalaulikud olidki igiaegadel mõnede uurijate arvates põhiliselt mehed. Praegu võib mordva meestelaulu kuulda aga ainult kõige väiksema mordvalaste rahvarühma, karataide juures.
 
Tänapäeval laulavad Mordvas laule põhiliselt naised ja mängivad pilli mehed.  “Torama” mehed aga mitte ainult ei mängi, vaid ka laulavad, andes seega lauludele mordva kuulajate jaoks ebatavalise tämbri.

Rühm proovib taaskasutusse äratada surnuitke, tuua tänapäeva linnainimeste keskele vanasti kosjasobitajate lauldud soololaule.

“Torama” on üsna tuntud Mordvas, kogu Venemaal ja ka raja taga. Esimene välisreis läks Soome, seal sai lindistatud esimene kassett ning Timo Panula eestvõttel esinetud YLE2-televisioonis Tamperes. Siis,
1992. aastal viis tee Joensuu rahvamuusikafestivalile ning 1993. aastal Rääkkylä festivalile (tollal esineti ka Helsingis, Nurmesel ja Kuusamos).

1994. aasta märtsis kutsuti “Torama” Binstoni Noorte Kunstnike Festivalile Inglismaale ja sama aasta mais esineti laulufestivalil Stockholmis. Juunis jõuti taas Helsingisse, Porisse ja Oulu ning augustis ka Eestisse. 1994. aastal saadi tähtis ülevenemaaline tunnustus, kui “Toramale” anti Smolenskis teisel ülevenemaalisel konkursil “Venemaa hääled” kuldmedal ja Grand Prix.

1994. aastal sai linti uus kassett ja kolmekümneminutine telefilm “Torama kutsub”, mis valmis Samaara ja Mordva telefilmi ühistööna ja milles näidatakse pulmakombeid, ohverdamist, mordva maadlust.
Film sai esimese koha neljandal soome-ugri telefestivalil.

1996. aastal sai Soomes-Austrias valmis esimene CD. Selle valmimist toetas rahaliselt Soome Castréni Selts, Soome Haridusministeerium ja Sibeliuse Akadeemia.

Viimasel ajal on “Torama” hakanud otsima vana rahavakultuuri ja tänapäeva moodsa kultuuri vahendite ühendamise võimalusi: tavaliste ja ringmängutantsulaulude puhul on näiteks kasutatud arvuti abi. Ette valmistatud on kava koos jazzbigbändiga. On loota, et nii saab tuua vana rahvakultuuri juurde tagasi sellest võõrandunud noori inimesi.

“Torama” tulevikuplaanides on uus mokðade muusika CD, uued noortekassetid, muuvid ning muidugi jätkuvad ka kogumistöö ja esinemised.


Vaata ka J. Bojarovi intervjuud "Torama" juhi Vladimir Romaðkiniga internetiajakirjast "Usija" (vene keeles): http://ugria.moris.ru/usija/toorama_r.htm ja Indrek Särje ja Taive Särje intervjuud Romaðkiniga "Postimehes" (Indrek Särg, Taive Särg. Venemaa südames ei soovi keegi eneseteadvuse tõusu. Postimees (Kultuur), 30. aprill 1999): http://www.postimees.ee/leht/99/04/30/kultuur/muusika.htm

Kontaktandmed:

Romashkin V.I.   Tel. (8342)725304
P.O.BOX 50    Fax (8342)725304
430034 Saransk
Mordovia
Russia

NB: “Torama” toetaja Jevgenija, kes räägib inglise keelt,
võib kätte saada telefonil (83422)61798.